Đây là một webinar Tú tham dự vào ngày 3-4/9/2020 do Diviners Việt Nam tổ chức trên zoom.

Thiệt ra thì đây là một chủ đề rất là thú vị. Vì khi cuộc sống ngày càng phát triển với nhiều công nghệ và thông tin hơn, ai cũng muốn nhiều hơn - nhanh hơn - lớn hơn. Thì sự tập trung trong công việc và kiên định tới mục tiêu là những "món hàng xa xỉ" ít người có.

Ít có, nên cần đi tìm. Đó là lý do Tú tham gia webinar này.

Trước đó Tú chưa hề biết tới Diviners Việt Nam cũng như Master Ojas Oneness. Vậy nên trong bài viết này chỉ với mục đích tổng hợp lại những kiến thức mình học được trong chương trình, cũng như vài nhận xét cá nhân của bản thân dưới góc nhìn là người lần đầu biết tới và tham dự.

Đọc tiếp