Khi bạn quyết định dành thời gian tại blog này tại vì thư giãn nghỉ ngơi hay làm việc, Tú tạm giả định 3 điều về bạn:

  • Bạn hiểu là tiếng Anh quan trọng cho công việc của bạn, và bạn muốn sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc của mình
  • Bạn biết phát âm chính xác và tự nhiên giúp cho bạn có thể truyền tải điều mình nói trọn vẹn, chất lượng và có ảnh hưởng hơn, và bạn muốn tập trung vào việc cải thiện phát âm tiếng Anh của mình
  • Bạn có tinh thần học hỏi, cầu tiến và muốn những điều tốt nhất cho bản thân - chính vì vậy bạn dành thời gian để học thêm một kỹ năng mới ( = phát âm tiếng Anh tự tin và hiệu quả) thay vì dành thời gian này để nghỉ ngơi hay vui chơi

Vậy điều gì ở Pronunciation Mastery Blog (PMB) này có thể giúp cho bạn đạt được mục tiêu của mình?

Có 3 nguyên tắc Tú tin là quan trọng đối với một người muốn cải thiện tiếng Anh (đặc biệt là phát âm) để sử dụng cho công việc của mình. 3 nguyên tắc này cũng là điều Tú luôn hướng tới trong từng bài chia sẻ của mình tại đây.

Đây là 3 nguyên tắc học mà Tú đã áp dụng cho bản thân, cũng là 3 triết lý của Tú tại Pronunciation Mastery Blog.

Đọc tiếp