"Mr", "Ms", hay "Mrs" là những từ phổ biến khi bạn muốn gọi một người trong tiếng Anh. Nhưng trong giao tiếp chúng ta còn nhiều cách hơn thế. 

Bài viết này sẽ chỉ bạn cách dùng chính xác những từ xưng hô như "Mr", "Ms" hay "Mrs", và nhiều cách khác nữa để bạn có thể gọi người đối diện một cách lịch sự và hợp lý nhé.

Đọc tiếp