Chủ đề: Lên kế hoạch (Making plans)

Trong công việc hay trong cuộc sống, đều có những lúc chúng ta cần lên kế hoạch.

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn những mẫu câu thường sử dụng để trình bày kế hoạch của mình, hỏi kế hoạch của người khác, cũng như đề nghị và thảo luận các kế hoạch cùng nhau nhé.

Bắt đầu nào!

Hỏi kế hoạch của người khác

What are you up to?

Để hỏi một người dự định làm gì, hãy dùng câu “What are you up to?”. Bạn có thể thêm mốc thời gian vào để hỏi, ví dụ như “What are you up to this weekend?”

Lưu ý là trong văn nói, chúng ta có nối âm. Vậy nên thay vì đọc là /wʌt ɑr/ hãy phát âm là /ˈwʌdə/

Chia sẻ về kế hoạch của mình

Bên dưới Tú sẽ chia sẻ các mẫu câu để trả lời cho câu hỏi trên, hoặc chia sẻ về kế hoạch của mình, cũng như cách dùng các mẫu câu này.

Hãy thay đổi phần “do something” với hoạt động của bạn thực hiện, bắt đầu với một infinitive verb.

I‘ve got to do something.

“have got to do something” có nghĩa là mình phải làm gì đó, tức là có tính “bắt buộc” ở trong đó nhé. Và trong văn nói, “got to” sẽ được rút gọn thành gotta. Ví dụ:

 • I’ve gotta finish the report. It’s due next Monday.
 • We’ve gotta work this Saturday.
 • I’ve gotta chill out. (Không hợp lý vì bình thường không ai “bắt buộc” phải thư giãn, nghỉ ngơi cả)

Nhẹ hơn một chút, không bắt buộc, nhưng bạn cần làm, thì có thể dùng need.

I need to do something.

 • I need to clean my house. It’s a mess! (= Không bắt buộc phải dọn nhà, nhưng nhà gớm quá rồi mình cần dọn thôi)
 • I need to visit my parents. I haven’t seen them for 2 weeks.

Nếu bạn không muốn thể hiện sự “phải làm”, mà chỉ đơn giản nói là “à mình tính làm cái gì đó”, tức là mình chọn làm việc đó, hãy dùng cụm be going to, trong văn nói sẽ là gonna.

I‘m gonna do something.

Ví dụ:

 • I’m gonna meet up with my friends.
 • I’m gonna chill out on the sofa all day.
 • I’m gonna finish the report. (Bạn chọn viết báo cáo, không hẳn là có bắt buộc hay không)

Đề nghị một kế hoạch với người khác

You wanna do something? (↗rising tone)

Đây là mẫu câu để bạn rủ rê người khác làm gì đó, rất phổ biến trong văn nói thường ngày (informal nhé), và dạng văn viết của nó là “do you want to do something?”

Và vì là câu hỏi nên bạn nhớ lên giọng ở cuối câu nhé.

 • You wanna grab a coffee this Sunday ↗morning?
 • You wanna go for ↗dinner?
 • Wanna hang ↗out? (Trong trường hợp vô cùng informal, ví dụ bạn bè thân quen, bạn có thể bỏ luôn chữ You nhé)

Một câu trúc khác, bạn có thể dùng để tiếp tục đưa ra đề nghị đó là How about.

How about (doing) something?

How about I do something?

Đi sau How about sẽ là gerund verb (V-ing) hoặc là một chủ ngữ với động từ nhé. Trong văn nói, bạn hiếm khi nghe dc âm a trong about, thay vào đó sẽ là How ’bout /haʊ baʊt/

 • How about we meet at my house? = How about meeting at my house?
 • How about we try that new restaurant in District 1? = How about trying that new restaurant in District 1?
 • How about that new restaurant?
 • How about I pick you up after work?

Over to You

Giờ thì bạn đã có trong tay một số mẫu câu để chia sẻ kế hoạch của mình, hỏi kế hoạch của người khác, và đề nghị người khác tham gia một kế hoạch nào đó cùng mình.

Ở mỗi mục, hãy chọn ra một mẫu câu “tủ” để luyện tập cho thành bản năng. Ví dụ như bất cứ khi nào bạn chia sẻ về việc mình định làm là nói ngay “I’m gonna practice what I’ve learned” mà không cần suy nghĩ.

Đây chính là cách để bạn luyện giao tiếp tiếng Anh thuần thục hơn đó.

So tell me, what are you up to next week?


Có thể bạn cũng thích:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>