I'm sorry but...

Ưu đãi của bạn đã hết hạn!

Bạn vẫn có thể tham gia khoá học này 

Hoặc tìm hiểu các khoá học khác của Tú:

SUBSCRIBERS ONLY

Khám phá lộ trình luyện tập tiếng Anh ngắn nhất để giao tiếp tiếng Anh hiệu quả và tự tin trong công việc và cuộc sống.

PREMIUM COURSES

Sau khoá học, bạn sẽ biết cách phát âm CHÍNH XÁC và TỰ TIN bất kì và tất cả các từ tiếng Anh bạn gặp.

PREMIUM COURSES

Tinh thông ngữ điệu, nhịp điệu và nhấn nhá để bạn hiểu dễ dàng và giao tiếp tự tin bằng tiếng Anh

PREMIUM COURSES

Tăng tốc khả năng giao tiếp tiếng Anh và phát âm mượt mà, tự nhiên với các kỹ thuật nối âm nâng cao.

MINI WORKSHOP

Hướng dẫn phát âm từng bước tất cả nhóm phụ âm (clusters) trong tiếng Anh, đặc biệt là cluster đầu từ.

>